Menu

Vision og målsætning

Vision, værdier og målsætning

Vision

Suså IF er en klub, hvor  succes måles på at have så mange spillere som muligt - så længe som muligt. Det  skal være sjovt, trygt og menneskeligt udviklende at spille fodbold i Suså If. Derfor bør alle spillere få de samme muligheder for at udvikle sig, uanset spillerstyrke.

Vi vil gerne sikre, at alle trives i  klubben. Vi lægger vægt på, at fodboldmæssig og social udvikling går hånd i  hånd. Vi deltager også i samarbejde med Brøndby If, hvor trænere og spillere med  ”lyst og talent” kan prøve kræfter og udvikle deres talent til gavn og glæde for den enkelte spiller / træner og klubben som helhed.

Værdier

Klubånd  -  Vi repræsenterer vores klub med gejst, vilje og stolthed. Trænere, ledere, udvalgte, forældre og medlemmer forpligtes til at udvise  engagement i alle klubbens gøremål, og involvere sig maksimalt for at klubben  til stadighed udvikler sig, og dermed gøre det til en attraktiv klub for alle.

Respekt / Fairplay  - Vi respekterer hinanden, medspillere som modspillere og dommere, så fodbold bliver  en god oplevelse.

Åbenhed  - I Suså IF ønskes stor åbenhed i forhold til ting, der rører sig i  klubben.
Der tales kun et "sprog". Alle beslutninger, holdninger og vedtagne  regler formidles gennem klubbens hjemmeside.

Ærlighed  -  Alle med tilknytning til Suså IF - trænere, ledere, udvalgte, medlemmer,  forældre og sponsorer skal i alle henseender optræde ærligt.

Loyalitet  -  Alle med tilknytning til Suså IF - trænere, ledere, udvalgte, medlemmer,  forældre og sponsorer er loyale overfor de beslutninger, politikker og aftaler,  der er truffet.
I det omfang det er muligt, skal man støtte vores samarbejdspartnere.

Målsætning

Klubbens  målsætning er:

  • At udbrede kendskabet og interessen for fodbold.
  • At være en klub, hvor alle kan spille fodbold på det niveau, der evnes og måtte  ønskes.
  • At markere Suså If som en velfungerende klub, der er kendt for sin sportsånd og  fairplay indstilling.
  • At styrke klubånd gennem et tæt samarbejde og stærkt socialt samvær mellem  spillere, forældre og trænere / ledere.
  • At vi har gode og kvalificerede trænere, der har den nødvendige uddannelse og  løbende tilbydes nødvendige kurser / uddannelser.
  • At være en del af nærområdet og have et bredt samarbejde med lokale idrætsforeninger i hele Næstved Kommune.
  • At have hold i alle årgange.
  • At det skal være sjovt, trygt og menneskeligt udviklende at spille fodbold i Suså If .
  • At alle spillere får de samme muligheder for at udvikle sig - uanset  spillerstyrke.
  • At alle trives i klubben.
Luk