Menu

Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde den 30. maj

1. Godkendelse af referat
Godkendt


2. Nyt fra formanden
Ikke så meget nyt.

3. Nyt fra Kassereren
Økonomien ser fornuftig ud.
Der kommer tilskud fra kommunen og fodboldens venner.

4. Nyt fra seniorformanden
Sæsonen kører
Vi har stillet hold hver gang. Både serie 3 og serie 5
Vi ser positivt på næste sæson, lige meget om det hedder serie 3 eller 4.

5. Nyt fra ungdomsformanden
Vi har mange spillere.
Hallen er booket til stævne i uge 5.
Børneholdene arrangere stævne den 10/6, hvor der er 4160 sommerfest.
Vi har haft pigeraketten ude, 26 nye og 40 i alt.

6. Måltavle
Vi har fået penge af kommunen til en ny måltavle.
29713 inkl. Moms og batteri
Vi indkøber en tavle, når pengene er kommet.

7. Ungdomstræner henvendelse
Bolde - er klaret
Nogle af de gamle af u16 har budt ind som hjælpetrænere.

8. Løn til trænere
Ungdomstrænerne er der styr på.
Posten stiger med 4000, da der er oprettet pigehold.
Seniorlønnen er aftalt.

9. Låse
Sonni indkaldes til møde.

10. Trænersituation
Vi prøver at lave team, der er bragt navne på banen, Dennis tager kontakt.

11. Old boys
Vi er positive.
Kontingent fastsat.
Der er ingen trænerudgifter for Suså IF

12. Evt.
Velkomstfolder
- Endelig eftersyn, også printer Dennis
Landskamp
- 16/6, afholdes i teltet.
- Der reklameres.
- Projektor, borde/stole og telt er der styr på.
Krudt
- 50.000 for lokaleleje og salgsplads. Denne gang er det engangsbeløb.
- Vi skal stille køreplader, og der må hænges reklamer op.
- Benny skal informeres om reklame.
- Der bliver gratis kaffe og varm chokolade.
Kalender
- Der skal laves en bookingkalender for klubhuset.
- Den laves fysisk i klubhuset, Dennis laver sedler til booking.
Stole til opvisningsbanen
- Vi har fået stole på stativer.
- Rene høre kommunen(alex) om det er tilladt.
Færdiggørelse af tribune(kunstbane)
- Der skal laves fodstøtter, den lille trappe til række 2 skal laves og noget af hegnet skal svejses.
- Det haster ikke.
Nye borde og stole i klubhuset
- Hiba har tilbudt borde og stole, der ligner hinanden.
- Både faste og klapborde.
- Der skal også bruges nyt sofabord.

 

Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar

Afbud fra Hjalte

ad 1) Referat godkendt

ad 2) Thomas Schultz og Dennis har deltaget i en formandslaunge, hvor flere fra Kommunen deltog

sammen med 2 fra DBU. Der blev talt om baneleje og faciliteter.
Næstved Kommune var åbne over for at arrangere træner og målmandskurser o.s.v.
Der vil komme indkaldelse til et nyt møde, da en vigtig person fra Kommunen var syg,
Så intet kunne vedtages.
Der bliver meldt et serie 5 hold til, så alle medlemmer kommer til at spille kamp.
Efterskoleelever må spille ved halv kontingent.

ad 3) Det har været en rigtig god opstart, Schultz og Møller klarer det fint, og de unge mennesker

er meget glade for dem.
Førsteholdet skal have et nyt sæt spillertøj. Morten undersøgerom der er penge til det
hos Seiffert, ellers betaler klubben.

ad 4) Ungdomsstævne i Herlufmagle Hallen den 27. februar 2023. Prædic og Sonni har banket

hele stævnet op.
Næste år vil stævnet komme til at strække sig over 2 dage.

ad 5) Der er p.t. 210 medlemmer i klubben, heraf ca. 15 – 20 piger.

Økonomien ser fin ud ca. 100.000 i kassen.

ad 6) Som udgangspunkt ser vi helst at klubben kun har 1 mail. Rene spørger Sonni hvad hans

mening med mailen er.

ad 7) Udsættes til næste møde

ad 8) Der er bevægelse, og vi holder fast i den. (Charlotte)

ad 9) Charlotte retter årshjulet til, med små ændringer.

ad 10) Øl og sodavandspenge passer bedre nu.

Vi booker krostuen til de kommende EM kampe hhv. den 23. og 26. marts.
EM kampene 16. og 19. juni bliver et udendørsarrangement i telt i Herlufmagle.
Hjalte laver plakater 1 med de første 2 kampe og en med alle 4 kampe.

Næste bestyrelsesmøde 12. april 2023 kl. 19 i klubhuset

 

 

Referat af konstitueringsmøde 11. januar 2023

Konstitueringen blev som følger:

Formand: Dennis Jensen

Næstformand: Rene Kærgård

Kasserer: Charlotte Larsen

Seniorformand: Morten Larsen

Ungdomsformand: Ivan Hansen

Suppleanter: Martin Jensen og Jakob Hjaltason

Næste bestyrelsesmøde 22. februar 2023

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling
11. januar 2023 i SUSÅ IF

ad 1) Dirigent: Jesper

Stemmetællere: Charlotte og Hjalte

ad2) Morten Larsen ønskede genvalg, og blev valgt

Dennis Jensen blev ligeledes valgt uden modkandidater

ad3) Både Martin Jensen og Jakob Hjaltason ønskede genvalg og

blev valgt

ad4) Rikke Hemmingsen og Rene Kærgård blev valgt son revisorer

Tom Bæk Rasmussen blev her valgt som suppleant

ad5) Sonni orienterede om klubbens kommende mascot

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. december

Det blev bestemt at rykke den ekstraordinære generalforsamling fra den
30/3 2023 til
ONSDAG DEN 11/1-2023 KL. 19 I KLUBHUSET
Rene indkalder på sociale medier, og Charlotte laver dagsorden og sender
den rundt.

Der konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

 

Generalforsamling i Suså IF den 24. november 2022

Referat

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Jesper Kragh blev valgt til dirigent. Rene Kjærgaard og Jakob Hjaltason blev stemmetællere.
Herefter blev dagsorden godkendt.
2. Formandens beretning
Klubben er kommet ud af Corona restriktioner med lidt eftervirkninger.
Bestyrelsen giver julegaver som belønning til de frivillige for deres kæmpe indsats i
klubben. I den forbindelse er der indgået sponsoraftale med Vinkompagniet.
Tribunen er lavet færdig af frivillige hænder. Tribunen er et stort hit den bliver godt brugt
af alle. Det er forsat hensigten at bestyrelsen vil sælge VIP sæder med spisebilletter til
Kabyssen før en kamp, det arbejdes der videre med.
I foråret og efteråret blev der holdt ungdomsstævne med mange hold tilmeldte, det var en
stor succes der gav meget positiv feedback. Der planlægges flere stævner og turneringer på
hjemmebane.
30. april 2022 holdt Suså IF 50 års jubilæumsfest i Herlufmagle Hallen det var en rigtig god
fest.
Klubben har modtaget en del sponsorater hvor firmaerne har fået skilte, der er hængt op
på kunstgræsbanen. Der arbejdes på flere sponsorer.
Bestyrelsen er i forhandling med Næstved Kommune om ny vedligeholdelsesaftale.
Processen er fin der er kommet nye medarbejdere i kommunen, som vi skal nå til enighed
med.
Brøndby Master Claes er klubben medlem af de har et godt professionelt koncept og stor
erfaring, som vi kan lade os inspirere af. En underviser fra Brøndby har afholdt to
kursus dage hos os for nogle af vores ungdomstrænerne i klubben, samtidig har nogle
været på besøg i Brøndby.
Vinterbold er i gang med stor opbakning fra omegnsklubberne.

Der er stor tilgang i ungdomsafdelingen med nye medlemmer, det er positiv selv om det
også betyder øget udgifter.
Klubben holder lørdag den 26. november VM arrangement på Glumsø Kro, der er plads til
flere.
Der skal gang i afholdelse af trænermøder igen en gang om året, der er planlagt et til
februar 2023.
Klubhuset bliver brugt flittigt der er godt salg og mindre svind efter der er indført lås på
køleskabet. Køkken og omklædningsrum træner til istandsættelse det er påtænkt at
renoverer i det kommende år, hvis der er penge til det. Gode ideer eftersøges.
Forældrehjælp eftersøges, der er god opbakning fra ungdomsafdelingen ligesom oldboys
og veteraner også gerne deltager til frivilligt arbejde.
Seniorformandens beretning:
Sæsonen startede i slutningen af corona der var sløj mødedeltagelse af spillerne. Træner
blev opsagt og ny eftersøgt. Morten Larsen og Jonas Bæk Rasmussen tog over og startede
forfra med 14 spillere til første turneringskamp. Derfra kom flere spillere til og gejsten kom
igen. Alt i alt en fin sæson med mange unge spillere, der har prøvet kræfter med
seniorerne og klaret det rigtig flot.
Morten og Jonas stoppede ved sæsonens afslutning, der er fundet nyt træner team i
Martin Møller og Thomas Schultz. De træner en gang om ugen frem til jul med god
deltagelse. Det tegner til en god seniorsæson i foråret.
Ungdomsformandens beretning:
Der har været god tilgang i ungdommen hvor et hold har måtte lukke for tilgang. Ca 130
ungdomsspillere p.t. med tilgang af nye trænere og holdledere. Stor tak og ros til
ungdomstrænerne og hjælpere for en kæmpe indsats i yder i klubben.
U16 spillere er på efterskole og vi håber de kommer retur efter sommerferie. Imens har
trænerteamet startet et nyt U16 hold op der har klaret sig godt i sæsonen.
Generelt har ungdomsholdene haft en god sæson med gode resultater og placeringer. De
store klubber har øje på de spillere der klare sig godt.
Der er startet et pigehold op, det bakker klubben op om.
U6/U7 har afholdt stævner med stor tilslutning hvor U16 spillerne deltog som dommere.
Tak til Sonni for et stort arrangement til stævnerne.
Der planlægges et indendørsstævne i Herlufmagle Hallen til februar/marts måned.
o

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af Charlotte og herefter godkendt.
Bestyrelsen lovede at undersøge prisaftalerne for leje af banerne om sommeren, hvor
priserne for kunstgræsbanen skal være den samme som for græsbanerne. Det ligger der en
aftale på.
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer for §02, §25, §30 og §31 blev enstemmigt
vedtaget med 14 stemmer for.
5. Valg af formand (Lige år) (Tom Bæk Rasmussen)
Tom ønskede ikke genvalg. Ingen kandidater stillede op hvorefter generalforsamlingen blev
ophævet, der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling.
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Morten Larsen), herunder valg af evt. ekstra
bestyrelsesmedlemmer.
Udsat til ekstra ordinær generalforsamling.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Martin Jensen og Jakob Hjaltason)
Udsat til ekstra ordinær generalforsamling.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupleant
Udsat til ekstra ordinær generalforsamling.
9. Eventuelt
Udsat til ekstra ordinær generalforsamling.

Referat: Charlotte Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 17. marts 2022

 

Afbud fra Hjalte og Ivan

 

ad1)                    Referat godkendt.

 

ad2)                    Der er indgået kontrakt med nyt trænerteam:

                           Cheftræner Nikolaj Bækø og assistenttræner Thomas Ravn

 

ad3)                    Tom vil spørge Carl Johan om udfærdigelse af flyers.

                            Plakater vil blive sat op forskellige steder i Glumsø.

                            Endvidere vil der blive sat annonce i Sjællandske.

 

ad4)                    Morten og Martin har en liste over firmaer, som de vil sælge reklameskilte til.

                           Der vil blive lavet en arbejdsdag, hvor bl.a. reklameskilte vil blive sat op.

                           Tom vil spørge Søren Andersen fra 55+ holdet, om at sætte infoskærm op i klubhuset.

                           Martin arbejder på et nyt køkken til klubhuset som sponsorat fra Huscompagniet.

                           Tom undersøger med Rene Mariager hvilket format reklameskiltene skal sendes til ham i.

 

ad5)                    Økonomien gennemgået og godkendt.

 

ad6)                    Containeren er leveret, og det koster 25,- kr. pr. måned i leje og yderligere hver gang,

                           den skal tømmes. Her er afregningen efter vægt.

                           Vi får lavet en nøgle til skab 3 og 4.

 

 

ad7)                    Der vil blive afholdt et arrangement for trænere og holdledere slut august.

                           Tom undersøger muligheder.

 

ad8)                    Der er fuld aktivitet i klubben.

 

ad9)                    Der er fortsat ønske om flaske øl.

                           Ideer til aktiviteter for ungdommen, for eventuelle midler fra fodboldens venner.

                           Reparation af lys på kunststofbanen.

                           11 mands mål uden hjul er revnet i trekanten og skal svejses.

                           Evt. ønskes nye 11 mands mål med hjul.

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2021

 

Afbud fra Hjalte

 

ad 1)                    Referat godkendt

 

ad 2)                    Indendørs fodbold er lukket ned pga. corona

 

ad 3)                    Ny bestyrelse:

                             Formand: Tom Rasmussen

                             Næstformand: Rene Kærgård

                             Kasserer: Charlotte Larsen

                             Ungdomsformand: Ivan Hansen

                             Seniorformand: Morten Larsen

                             Supplerant: Martin og Hjalte

                             Revisor: Rikke og Jesper

                             Revisor suppleant: Rene

                             Bestyrelsen påtænker at ændre vedtægter ift. senior og ungdomsudvalg (afsnit 33)

 

ad 4)                    Generalforsamlingen holdes fremover i klubhuset

                            På næste generalforsamling ændres paragraf 25 tilingen på hjemmesiden

                            frem for i dagbladene.

 

ad 5)                    Kontingentsatser forbliver uændret.

 

ad 6+7)               Ungdomstrænere kommer med et oplæg til fælles arrangement for trænere og holdledere

ad 8)                    Charlotte vil tale med Benny fra Hallen, om klubben kan siges på deres affaldsaftale med

                            Remonds, ellers bliver tilbuddet fra Marius Pedersen accepteret

 

ad 9)                    Ivan har styr på bogning af baner.

                            På et trænermøde vil de enkelte trænere få at vide, at de selv skal booke deres hold til DBU

 

ad 10)                 Der er skabe til alle hold

 

ad 11)                 Hærværkssag er lukket. Tyverisag lades ligeledes ligge

                            Fremadrettet sættes flasker i bagerste rum i containeren

 

ad 12)                 Tilbud på musik af "Den røde tråd" DJ og lys foreligger. Der afventes tilbud fra "Gasbox"

                            Tom taler med Benny omkring underholdningen

 

ad 13)                 Vin gaver fortsætter (Tom og Rene kører ud)

                            Der tages stilling til julestævne og efterfølgende frokost løbende

Generalforsamling i Suså IF d. 22. november 2021

Referat

 

ad 1) Jesper blev valgt til dirigent. Rikke og Ivan blev stemmetællere.

 

ad 2)              Formandens beretning:

                      I coronaens tegn - DBU restriktioner (rigtig gode - men skulle skiftes hele tiden)

                      alle har været gode til at rette sig efter forskrifterne.

                      Trænere og frivillige fik vin og en julefrokost til jul, hvilket vil fortsætte.

                      Der er etableret 120 siddepladser ved kunststofbanen, hvilket er blevet rigtig flot.

                      Der vil blive etableret 10 - 20 stk. VIP pladser med spisebillet til Kabyssen.

                      I foråret/sommeren gennemførte vi, sammen med Kabyssen/MC-Teltudlejning

                      og AV-huset EM kampe i telt med storskærm og spisning. I forbindelse hermed,

                      havde vi leg på boldbanerne for de små, hvilket var en stor succes.

                      Gammel græsslåmaskine blev solgt for 15.000,-

                      Klubben har ikke modtaget sponsorerindtægter i 2021 pga. covid, men der blev

                      søgt og bevilliget coronatilskud fra DBU.

                      Klubben har fået ny hjemmeside i DBU regi til billigere penge end den gamle + vi

                      har fået nyt regnskabssystem via DBU, som også er billigere end det tidligere.

                      Nye sponsorskilte er blevet trykt i format 305 x 75 cm. og vil blive hængt op til den

                      nye sæson. Vi mangler en del.

                      Flere og flere hold begynder at spille vinterbold på kunststofbanen, og vi har fået

                      et samarbejde med flere af vores naboklubber.

                      Alle omkring Suså IF blev takket for årets indsats.

 

                      Planlagte aktiviteter:

                      Julefrokost i Kabyssen d. 18. dec. i forbindelse med julestævne i samme weekend.

                      Jubilæumsfest d. 30. april sammen med Hallen og Kabyssen.

                      VM arrangement i nov./dec. 2022 i hal 2.

                     

 

                      Ungdomformandens beretning:

                      Kristian har startet hold op for poder.

                      U 10 og 11 har fuldt tryk på, med ca. 35 børn.

                      U 12 og 13 har klaret sig fint.

U 14 og 15 har haft det vanskeligt pga. at træner og holdleder har forladt holdet i utide grundet tidsmangel – dog har Jesper Kjær og Anders Brødsgaard overtaget – de prøver at samle op.

                      U 16 blev nr. 1 i mesterrækken i efteråret.

                      U 17 har også klaret sig fint.

                      Samtlige trænere i Suså IF blev takket for deres indsats.

 

                      Seniorformandens beretning:

                      Resultatmæssigt har det været en ok. sæson.

Casper Brinn fik ikke forlænget sin kontrakt, og Morten Larsen har klaret trænerjobbet i efteråret.

                      Der er ansat en ny træner fra kommende sæson som hedder Nicolaj Bækø.

                      Oldboys spiller søndag formiddag og onsdag aften.

                      Veteraner spiller om tirsdagen, nogle gange sammen med Karrebæk, Holmegård

                      og Herlufsholm.

 

ad 3)              Regnskabet blev fremlagt af Charlotte og herefter godkendt.

 

ad 4)              Ingen indkomne forslag.

 

ad 5)              Valg af formand er lige år.

 

ad 6)              Charlotte, Ivan og Rene var på valg, og alle 3 ønskede genvalg hvilket skete.

 

ad 7)              Martin og Hjalte blev ligeledes genvalgt som suppleanter.

 

ad 8)              Rikke og Jesper blev genvalgt som revisorer, og Rene blev revisorsuppleant.

 

ad 9)              Små klubber er ramt af medlemsfald efter corona. Derfor kan et samarbejde

                      de små klubber imellem være vejen frem.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2021

 

 

ad1) Referat godkendt.

 

ad2) Trænersituationen er pt. den, at Nicolai Bækø er ansat fra 1/1-2022 som seniortræner. Der mangler

                             assistenttræner og ligeledes mangler der holdledere.

                             Dennis fortsætter som klubkoordinator.

 

                             Overdækningen bag klubhuset venter med at blive lavet til næste år.

                             Hegnet ved kunststofbanen skal lukkes

                             Til foråret vil foto af spillere, til hjemmesiden, blive taget op igen.

 

                             Charlotte vil fremover lukke spillere ned i kluboffice, hvis de ikke betaler kontingent.

 

                             Det er trænernes ansvar at få lagt træningstider ind på kluboffice.

                             Til foråret vil der blive indkaldt til trænermøde, hvor Charlotte vil deltage, og guide

                             alle trænere til kluboffice.

 

                             Indmeldelse via hjemmesiden skal forbedres (Tom)

 

ad3) Til den nye sæson vil det blive prøvet, at sælge både flaske- og dåseøl. Tom vil koordinere

                             det med Ib, og vil samtidig bære flaskeøllet på plads, når det leveres.

 

ad4) Reklameskilte på kunststofbanen bliver de samme som kommer på hjemmesiden.

 

ad5) Hallen og Kabyssen har foreslået en kæmpe jubilæumsfest den 30/4-2022, hvilket vi siger

                             ja til.

 

ad6) Alle forhører sig relevante steder omkring scoringspræmier til julestævnet.

 

ad7)                    Generalforsamlingen bliver mandag den 22. november 2021 kl. 19.00 i hal 2.

                             Tom sender indkaldelse til avisen, og udarbejder dagsorden.

                             Rene spørger Jesper, om han vil være ordstyrer igen i år.

                             Tom bestiller kaffe & te i Kabyssen.

 

ad8)                    Gammel hjemmeside afmeldes (Tom)

                             Pkt. til næste møde - forhold for ungdomstrænere.

                             Charlotte vil finde ud af, hvad en 400 liters affaldscontainer koster.

                             Ivan vil gerne af med at booke baner, så vi skal finde en ny MK til dette.

                             Evt. få trænere til at tilmelde egne hold i DBU.

                              Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

 

                             NÆSTE BESTYRELSESMØDE 6. december 2021 kl. 19.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2021

ad 1) Referat godkendt
Fremover vil Tom lægge dagsorden + referat ind på hjemmesiden.
ad 2) Marcus er kommet ind på forsvarets uddannelse, så derfor tager
Morten Larsen over som foreløbig træner på serie 2 holdet. Søren
Brun er holdleder på serie 2 holdet.
Lars Crone er blevet holdleder på serie 4 holdet, hvor Daniel Holm
vil fungere som "praktisk gris"
Dennis Jensen er ansat som klubkoordinator i foreløbig 2 måneder.
Tribunen er blevet rigtig flot.
Der er tagplader til overdækningen ved klubhuset, så det vil blive
lavet i løbet af efteråret.
Tom har gennemgået baner, net og mål sammen med kommunens
folk. Flere net blev bundet sammen, så der ikke skal købes så mange nye.
Rene kontakter Kim Larsen (foto) for fotografering af samtlige spillere og hold, til vores hjemmeside.
Tom laver et skriv til information af forældre om ovenstående.
ad 3) Charlotte har udskrevet kontingenter, og det nye system fungerer
upåklageligt. Klubben har pt 199 medlemmer.
Regnskabsåret løber lige nu fra 1/11 - 31/10. Dette vil blive lavet om, så det i 2021 vil løbe fra 1/11 - 31/12.
Herefter vil det følge kalenderåret.
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie i klubben.
Trænere og holdleders børn er ligeledes kontingentfrie.
Kontingentfritagelseslisten skal revideres ifh. til 2. holdet.
Efterskoleelever skal betale halv kontingent.
ad 4) AV- huset er klar til reklametryk. Stig Hansen, Britt Søndergård og
Mogens Christiansen (telte) har tilkendegivet, at de også vil købe et skilt.
ad 5) Tom har bestilt hal og cafeteria til lørdag søndag før jul.
Hal 2 bør også lejes til lørdag, så børnene kan lege der.
Møde omkring jubilæum bliver den 16. september kl. 19 i klubhuset.
ad 6) Da der forsvinder bolde, vil der fremover blive tildelt hver træner et
skab og en hængelås, så ansvaret ligger hos den enkelte træner.

Luk