Menu

Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2021

ad 1) Referat godkendt
Fremover vil Tom lægge dagsorden + referat ind på hjemmesiden.
ad 2) Marcus er kommet ind på forsvarets uddannelse, så derfor tager
Morten Larsen over som foreløbig træner på serie 2 holdet. Søren
Brun er holdleder på serie 2 holdet.
Lars Crone er blevet holdleder på serie 4 holdet, hvor Daniel Holm
vil fungere som "praktisk gris"
Dennis Jensen er ansat som klubkoordinator i foreløbig 2 måneder.
Tribunen er blevet rigtig flot.
Der er tagplader til overdækningen ved klubhuset, så det vil blive
lavet i løbet af efteråret.
Tom har gennemgået baner, net og mål sammen med kommunens
folk. Flere net blev bundet sammen, så der ikke skal købes så mange nye.
Rene kontakter Kim Larsen (foto) for fotografering af samtlige spillere og hold, til vores hjemmeside.
Tom laver et skriv til information af forældre om ovenstående.
ad 3) Charlotte har udskrevet kontingenter, og det nye system fungerer
upåklageligt. Klubben har p.t. 199 medlemmer.
Regnskabsåret løber lige nu fra 1/11 - 31/10. Dette vil blive lavet om, så det i 2021 vil løbe fra 1/11 - 31/12.
Herefter vil det følge kalenderåret.
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie i klubben.
Trænere og holdleders børn er ligeledes kontingentfrie.
Kontingentfritagelseslisten skal revideres ifh. til 2. holdet.
Efterskoleelever skal betale halv kontingent.
ad 4) AV- huset er klar til reklametryk. Stig Hansen, Britt Søndergård og
Mogens Christiansen (telte) har tilkendegivet, at de også vil købe et skilt.
ad 5) Tom har bestilt hal og cafeteria til lørdag søndag før jul.
Hal 2 bør også lejes til lørdag, så børnene kan lege der.
Møde omkring jubilæum bliver den 16. september kl. 19 i klubhuset.
ad 6) Da der forsvinder bolde, vil der fremover blive tildelt hver træner et
skab og en hængelås, så ansvaret ligger hos den enkelte træner.