Menu

Dagsorden for bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde i Suså IF

Torsdag den 12. august 2021 kl. 19 i klubhuset

 

Dagsorden:

1)              Godkendelse af referat

 

2)              Siden sidst (Tom)

                 - Træner/holdleder/konsulent info (seniorer)

                 - Tribune

                 - Tag over det overdækkede areal

                 - Vores baner og mål

 

3)              Økonomi (Charlotte)

                 - Skal regnskabsåret ændres?

                 - Kontingentfritagelse

 

4)              Sponsorer/skilte/hjemmeside (Morten, Martin, Tom)

 

5)              Klubbens 50 års jubilæum til december (Tom)

 

6)              Evt.