Menu

Dagsorden for bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde i Suså IF

torsdag den 17. marts 2022 kl. 20 i klubhuset

 

 

Dagsorden:

 

1)                         Godkendelse af referat

 

2)                         Siden sidst

 

3)                         Jubilæumsfesten 30. april 2022

 

4)                         Sponsorater - vi skal have gang i processen både med at tegne sponsorater og sætte skilte op

                             + sponsoraftale med OK benzin

 

5)                         Økonomi (Charlotte)

 

6)                         Affaldsaftale - Charlotte orienterer

 

7)                         Ungdomstrænere kommer med et oplæg til fælles event for trænere og holdledere

 

8)                         Kort briefing fra afdelingerne vedr. opstart af de enkelte hold 2022 - er alle kommet

                             godt i gang

 

9)                         Evt.

 

 

Bestyrelsesmøde d. 6/12 - 2021

 

 

Dagsorden:

1)                  Godkendelse af referat

 

2)                  Siden sidst

                      - Præsentation af den nye bestyrelse

 

3)                  Konstituering

 

4)                  Generalforsamling fremover (Tom)

 

5)                  Kontingentsatser

 

6)                  Forhold for ungdomstrænere (Rene og Ivan)

 

7)                  Trænerhonorar til ungdomstrænere

 

8)                  Stor affaldscontainer 400 L. er det muligt, og hvad koster den?

                      (Charlotte)

 

9)                  Bookning af baner + tilmelding af egne hold til DBU (Ivan)

 

10)               Skabe til egne hold- har vi besluttet- hvordan går det med processen?

                      (Ivan)

11)               Hærværkssag + tyverisag. Hvad er status? (Tom)

 

12)               Grovplanlægning og promovering af festen den 30. april 2022

 

13)               Evt.

 

 

 

Generalforsamling i Suså IF mandag d. 22/11 - 2021 kl. 19-21.

Dagsorden:                                                                                    

1) Valg af dirigent og stemmetællere.

 

2) Aflæggelse af beretninger.

 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

4) Behandling af indkomne forslag.

 

5) Valg af formand (lige år).

 

6) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Rene, Ivan og Charlotte er på valg 

 

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Martin og Hjalte er på valg.

 

8) Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

 

9) Eventuelt.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Suså IF

Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19 - 21 i klubhuset

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat

2) Siden sidst. Tom/Charlotte

- Træner/holdleder/konsulent info (senior)

- Manglende udførelse og opfølgning på tidligere besluttede opgaver

- Manglende kontingentbetaling medfører, at man ikke kan sættes på hold. Charlotte

 

3) Øl/sodavand på dåse – er det et problem?

 

4) Sponsor/skilte/hjemmeside. Morten, Martin, Tom

 

5) Klubbens 50 års jubilæums afholdelse flyttes til foråret/sommeren 2022. Tom

 

6) Indendørsstævne og julefrokost i sidste weekend inden jul. Tom

 

7) Generalforsamling ultimo november.

 

8) Evt.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Suså IF

Torsdag den 12. august 2021 kl. 19 i klubhuset

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat

 

2) Siden sidst (Tom)

                 - Træner/holdleder/konsulent info (senior)

                 - Tribune

                 - Tag over det overdækkede areal

                 - Vores baner og mål

 

3) Økonomi (Charlotte)

                 - Skal regnskabsåret ændres?

                 - Kontingentfritagelse

 

4) Sponsor/skilte/hjemmeside (Morten, Martin, Tom)

 

5) Klubbens 50 års jubilæum til december (Tom)

 

6) Evt.

Luk