Menu

Covid19

Opdatering d. 4. december kl. 16.10

 

NYE CORONA-ANBEFALINGER TIL FODBOLDKLUBBER I OMRÅDER MED HØJ SMITTE

Der er ikke indført nye restriktioner for idrætsforeninger, og alle aktiviteter kan fortsat afvikles. I områder med høj smitte er Kulturministeriet kommet med en række anbefalinger, som der kan læses mere om her.

Generelt er der ingen restriktioner for idrætsforeninger, og DGI og DIF opfordrer idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter. I skal dog være opmærksomme på krav om coronapas ved større tilskuerrettede arrangementer og ved servering i klubhuse.   

Foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte.

Alle idrætsforeninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Herkan du se, om din kommune defineres som en kommune med høj smitte (scroll ned til Danmarkskortet lidt nede på siden).

 

Anbefalinger til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte.

Dem opfordrer vi alle berørte foreninger til at følge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

 

 

Opdatering d. 3. december kl. 13.20:

Kære alle omkring Suså IF

Bestyrelsen i Suså IF har i dag pga. den aktuelle Cowid19 situation besluttet at lukke al indendørs fodbold ned fra i dag af og på ubestemt tid! Vi holder stadig mulighed for julestævne d. 17. og 18. åben.

Vi har været i kontakt med myndighederne og DBU, og de anbefaler, at vi holder os til anbefalingerne og først og fremmest sund fornuft - og det sidste forhold bruger vi specielt her, da de lokale smittetal for Cowid19 er stærkt stigende og høje! 
Vi går ud fra et forsigtighedsprincip og vil gerne passe på trænere, holdledere og vores spillere og familier.

Vi følger løbende op på situationen!

Ungdomsrænerne kontakter egne hold om ovenstående så hurtigt som muligt!

God weekend!

På bestyrelsens vegne

Tom Bæk Rasmussen

Formand

 

 

 

 

Opdatering den 12. september 2021:

Alle restriktioner er blevet ophævet - vi er tilbage til helt normale forhold, som før Corona!

 

 

 

Opdatering den 11. juni 2021 kl. 16.30:

 

KÆRE TILSKUER - DET ALMINDELIGE UDENDØRS FORSAMLINGSFORBUD GÆLDER VED EN FODBOLDAKTIVITET
For hver aktivitet (kamp eller træningsgruppe) gælder det generelle forsamlingsforbud for alle, der deltager i eller er tilskuer til aktivitet.
Dvs. at tilskuere tæller med i aktivitetens samlede forsamlingsforbud.
FORSAMLINGSFORBUD
(Myndighedernes udfasningsplan):
 

Pr. 11. juni: Det lille forsamlingsforbud ophæves udefra.

 

 

Pga. Covid-19 er der restriktioner på benyttelse af omklædningsrum

I omklædningsrummene må der max. være 5 personer ad gangen.

Hold der deltager i kampe har fortrinsret, ift. hold der træner!

For personer på 18 år og derover må badefaciliteter kun benyttes, hvis man har et godt CORONAPAS.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk